Flere uhell og ulykker på veiene

Yr har sendt ut farevarsel, Statens vegvesen har advart. Politiet har fått flere meldinger om trafikkuhell og ulykker enn de har klart å prioritere. – Politiet har måttet prioritere de mest alvorlige.