KORONA: Det viser Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport.

– Det er foreløpig registrert 42 covid-19-assosierte dødsfall i uke 47 etter 46 i uke 46, heter det i rapporten.

Totalt ble det meldt om 164 nye pasienter med covid-19 på sykehus i forrige uke, mot 151 uken før. Uken før dette igjen var imidlertid på 163. Antall intensivpasienter økte fra 20 i uken før til 47 i forrige uke.

– Det er foreløpig rapportert om en klar økning i nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 47, skriver FHI.

For aldersgruppen 18–44 år var det en økning i innlagte fra 25 i uken før til 40 i forrige uke.

R-tallet beregnes nå til å være på 1,1.

Antall smittede økte med 25 prosent i forrige uke, sammenlignet med uken før. FHI understreker imidlertid at det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten med økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper, spesielt i skolene.

– Dette påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid, skriver FHI.