Det er signalet «Viktig melding – lytt på radio» som sendes over sirenene i alle kommuner som har montert slike anlegg. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Det finnes også to andre signaler: Ett som varsler ankomst av fiendtlige fly, samt et «faren over»-signal, men i testsituasjoner benyttes ikke disse signalene.

Varslingssystemet ble bygd ut under den kalde krigen, og det blir testet i januar og juni hvert år.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det fortsatt er viktig å benytte slike signaler ettersom det er et system som fungerer, uavhengig av mobildekning eller andre tekniske alternativer.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid for eksempel ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.

Under togulykken i Lillestrøm i april 2000, da et propantog kolliderte med et godstog, er sist gang Sivilforsvarets signalanlegg er blitt tatt i bruk til varsling da folk måtte evakueres.