Flyvende gravplyndrer med for(s)kjærlighet for fet mat

Selv ikke seks fot under får man fred for masekråker - og skjærer.