Folk stjeler livbøyer i Vestby: – Kan få store konsekvenser

Allerede er det stjålet tre livbøyer fra Vestby-strendene i år.