Antibiotikabruken i Ski er langt høyere enn resten av landet: Ingen kan si hvorfor

Artikkelen er over 3 år gammel

Folkehelseprofilen for 2017 viser at antibiotikabruken i Ski er høyere enn i landet som helhet. Men ingen tørr å si hvorfor.