Gå til sidens hovedinnhold

Felles alarmsentral for brann til Ski

Politimesteren ser frem til å samarbeide med 110-sentralen

Artikkelen er over 5 år gammel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har besluttet at det skal etableres en felles alarmsentral for Follo, Østfold og Romerike. Den skal ligge i Ski.

Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

SKI: I nærpolitireformen har det vært presisert at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene. Frem til i dag har Follo vært tilknyttet Østfold sin alarmsentral, lokalisert til Moss. Romerike har hatt sin egen på Nordbyhagen. Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) besluttet at 110 – sentralene skal samlokaliseres til Ski, nærmere bestemt vegg i vegg med Øst politidistrikts operasjonssentral.

Samlokaliseringen med politiet gjøres for å få til et bedre samarbeid mellom blålysetatene.

38 kommuner

Den nye sentralen vil innbefatte 38 kommuner, de samme kommunen som inngår Øst politidistrikt.

Kommunene må for den samlokaliserte sentralen, som i dag, bære sin andel av kostnadene ved drift. Det er lagt opp til at staten skal dekke flyttekostnader og andre nødvendige etableringskostnader knyttet til sentralen.

I Drammen har det vært gjort et pilotprosjekt hvor det har vært ett felles nødnummer og felles nødsentraler for brannvesen, politiet og helsetjenesten.

– Det er ikke noe vi vil gjøre her. Foreløpig er vi for øvrig bare på skissestadiet når det gjelder egen operasjonssentral og 110-sentralen, sier politimester Steve Hasseldal i Øst politidistrikt.

I slutten av måneden vil han ha møte med prosjektgruppen til Politidirektoratet. Her er også 110-sentralen invitert.

Ønsker integrering

I dag drives alarmsentralene for brann og redning på forskjellig vis. Follo og Østfold drives som et aksjeselskap med null innflytelse fra den øvrige branntjenesten. Noe brannsjef Dag Holte i Follo Brannvesen IKS er skeptisk til. Han stiller seg undrende til at ikke noen brannfaglige personer er representert i styret for selskapet.

– Jeg håper den nye sentralen kan integreres på en bedre måte med den øvrige branntjenesten. I dag har vi ingen styringsrett, sier Holte.

Før alarmsentralen til brann- og redningsvesenet kan etableres, må politiets nye operasjonssentral være operativ. Denne er ikke lovet ferdigstilt før våren 2018.

Ansvaret for 110-tjenesten er ikke endret som følge av beslutningen om samlokalisering med politiet. Det er det fortsatt kommunen som har. Det er også kommunen som bestemmer hvordan 110- tjenesten skal organiseres.

– Endringene som nå gjøres vil ikke ha noe å si for innbyggerne i regionen, avslutter Hasseldal.

Kommentarer til denne saken