Follo HK er i kontakt med flere aktuelle forsterkninger: – Det er folk vi tror kan være med å løfte oss