Victor (19) går fremdeles i sambygdingen Jøndals fotspor

Av

Tomter er på vei til å få fram et nytt stort håndballnavn. Merk deg navnet Victor Helsinghof.