Follo legevakt kan bli døgnåpen for 120.000 innbyggere

VIL VÆRE LEGEV AKT 24 TIMER I DØGNET: Avdelingsleder Cathrine Kalmer, daglig leder Tove Kreppen Jørgensen og sykepleier Marit Carlsen ønsker at Follo legevakt skal være døgnåpen.

VIL VÆRE LEGEV AKT 24 TIMER I DØGNET: Avdelingsleder Cathrine Kalmer, daglig leder Tove Kreppen Jørgensen og sykepleier Marit Carlsen ønsker at Follo legevakt skal være døgnåpen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Follo lokalmedisinske senter mener at legevakten på Ski sykehus bør utvides til å holde åpent hele døgnet. Nå er det opp til politikerne i de seks eierkommunene.

DEL

SKI: Follo legevakt er åpen fra klokken 18 til 07 på hverdager, døgnåpen i helgene og helligdager. Nå får politikerne i de seks kommunene Ski, Ås, Oppegård, Enebakk, Frogn og Nesodden et konkret forslag på bordet: den interkommunale legevakten skal være åpen for innbyggerne 24 timer i døgnet.

– Det er mange som møter opp her på dagtid. I fjor var det mellom seks og sju personer som møtte opp her hver dag, som kom hit og som vi måtte sende til daglegevakt i egen kommune. Det er 1500 personer gjennom et helt år. Når det er såpass stor usikkerhet blant innbyggerne, skaper det forutsigbarhet og trygghet å vite at skal du til legevakt, er det ett telefonnummer og ett sted å besøke, mener Tove Kreppen Jørgensen, daglig leder på Follo lokalmedisinske senter.

Follo LMS består av to avdelinger: 14 senger for kommunalt øyeblikkelig hjelp-pasienter og Follo legevakt. Legevakten har vanligvis én lege på plass, én lege som er ute på sykebesøk og én lege som kan tilkalles ved behov for eksempel når ventetiden blir for lang. I tillegg er det sykepleiere som svarer på telefonen og tar imot pasientene.

Ulike ordninger skaper usikkerhet

I dag har de seks kommunene ulike ordninger på dagtid. I Ski er det en kommunal daglegevakt i underetasjen på Ski sykehus. I andre kommuner går oppgaven med å være daglegevakt på rundgang blant fastlegene. Da er Follo legevakt stengt. Legevaktsentralen er betjent av en sykepleier, men det er ingen lege der på dagtid.

– Mellom klokken sju og 18 ser vi at mange ringer og lurer på hvilken legevakt de skal henvende seg til, forteller Jørgensen.

Nye krav til kommunene

Nye krav i akuttmedisinforskriften pålegger kommunene flere ting. Det er høyere kompetansekrav og økte krav til sykebesøk og utrykninger. Dessuten er det nå krav om samtrening av personell fra legevakt, brann og ambulanse på tvers av akuttetatene.

Disse kravene betyr økte kostnader for kommunene. Det koster når legene skal spesialiseres, når sykepleiernes kompetanse skal økes, når det skal kjøpes inn ekstra utstyr og å organisere samtrening på tvers.

– Skal hver kommune sitte og gjøre disse oppgavene, blir det enda dyrere enn å samle alt på ett sted og få en felles legevakt. En felles, døgnåpen legevakt gir et kompetanseløft som kommer innbyggerne og pasientene våre til gode, erklærer Tove Kreppen Jørgensen.

Spent på svarene

Forslaget om døgnåpen legevakt har allerede vært på høring i de seks eierkommunene. Beskjeden tilbake fra rådmennene er at de ønsker en politisk behandling av saken. De fleste kommunene skal behandle saken i oktober/november.

– Signalene er at det er ulike innfallsvinkler. Nesodden vil beholde den ordningen de har i dag, mens signalene fra Ås, Frogn og Enebakk er at de går for døgndrevet legevakt. Så er vi spente på hva Ski og Oppegård gjør, uttaler Tove Kreppen Jørgensen.

Artikkeltags