Follo LMS ikke ferdig i tide

LEGEVAKTEN: Follo Lokalmedisinsk senter er flere måneder forsinket. Derfor ber kommunene Ahus drifte Follo legevakt frem til høsten 2016. FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

LEGEVAKTEN: Follo Lokalmedisinsk senter er flere måneder forsinket. Derfor ber kommunene Ahus drifte Follo legevakt frem til høsten 2016. FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Follo-kommunene ber Ahus drifte Follo legevakt lenger enn forhåndsavtalt.

DEL

SKI: Kommunene søker også om å få leie ledige lokaler i Ski sykehus for å oppfylle plikten om å gi et øyeblikkelig hjelp-tilbud fra 1. januar 2016.
Grunnen er at byggingen av nye Follo Lokalmedisinsk senter (LMS) på nordsiden av Ski sykehus er flere måneder forsinket. Senteret vil ikke åpne før høsten 2016. Derfor må kommunene raskt får avklart hvordan de skal løse sine forpliktelser.

Ber om utsettelse

Rådmann Anne Skau i Oppegård skrev 18. mars et brev til Ahus hvor hun forklarer situasjonen og samtidig ber om utsettelse. Det er Oppegård kommune som har prosjekt- ledelsen for det nye senteret.
Skau viser til at prosessen med nytt Follo LMS er forsinket. Derfor søker kommunene alternative løsninger for å oppfylle plikten de har gjennom Samhandlingsreformen om å ha et øyeblikkelig hjelp-tilbud fra januar 2016.
Kommunene ønsker å leie ledige lokaler på Ski sykehus. En klar fordel med å leie lokaler på Ski sykehus, vil være at lokalmedisinsk senter starter opp som en enhet, som kan flyttes over i nye lokaler når de er ledige.
Planen er å bemanne og deretter flytte hele virksomheten over i det nybygde Follo LMS når det står ferdig, skriver rådmann Skau.

Legevakt

I dager det Ahus som drifter Follo legevakt i lokaler på Ski sykehus. Follokommunene har via avtalen de har med Ahus, planlagt å viksomhetsoverdra Follo legevakt tilbake til kommunene senest 31.12.2015.
Og siden byggingen av Follo Lokalmedisinsk senter er forsinket, vil heller ikke legevakten kunne flyttes over i nye lokaler før høsten 2016. For kommunen i Follo er det ønskelig at virksomhetsoverdragelsen skjer samtidig som virksomheten flytter over i nye lokaler. Follorådet har møte på Nesodden fredag. Godkjenning av byggeplanene for Follo LMS er en av sakene. De får forslag på bordet om at Oppegård med prosjektledelse utlyser prosjektet på anbud og inngår kontrakt med entreprenøren som får prosjektet.

Artikkeltags