Follo-mann fikk over 1,1 millioner i sykepenger og dagpenger mens han tjente penger i egen virksomhet

Follo-mannen i 60-årene falt og skadet seg på jobb. Han ble sykmeldt både som arbeidstager og som selvstendig næringsdrivende. Han krysset av "nei" på spørsmålet om han hadde inntekt. Samtidig overførte han penger fra enkeltpersonforetaket til sin private konto.