Follo Ren har nesten to årsverk som kun rydder opp dumpet søppel på returpunkter: – Trist

Vinterbro er et av verstingstedene i Follo. Søndag skjedde det igjen.