FOLLO: Avtalen sikrer sortering og behandling av innholdet i restavfallsbeholderen fra Follo Ren fram til 2025, og vil gjelde fra 1. oktober 2017. Avtalen gjelder ca. 20.000 tonn restavfall innsamlet fra husholdningene i Follo. Denne datoen blir det også oppstart av ny renovasjonsløsning for alle innbyggere, ved at matavfall skal i grønn pose og plasten skal tilbake i restavfallet, skriver Follo Ren i pressemelding.

Slipper de store investeringene

Ved å inngå samarbeid med ROAF slipper Follo Ren å investere i eget sorteringsanlegg, og den samfunnsøkonomiske nytten ved å utnytte ledig kapasitet i eksisterende anlegg er betydelig. Avtalen er basert på selvkost som sikrer at renovasjonsgebyret ikke blir dyrere enn nødvendig.

Stort anlegg

Sorteringsanlegget til ROAF ligger i Skedsmo kommune. Anlegget består av et tyvetalls ulike sorteringsmaskiner og over hundre transportbånd, plassert i et 6000 kvadratmeter stort bygg. Avtalen er kommet i stand som en konsekvens av at Kretsløp Follo ble forkastet.

Renovasjonsbilene på biogass

Posene med matavfall fraktes videre til HRAs (Hadeland og Ringerike avfallsselskap) biogassanlegg på Jevnaker. Der blir det omdannet til biogass og biogjødsel, som gir både miljøvennlig drivstoff og biogjødsel for matproduksjon. Fra 1. oktober 2017 vil renovasjonsbilene til Follo Ren gå på biogass.

Det grønne skifte

- Miljømessige vurderinger viser at et samarbeid med ROAF vil føre til økt materialgjenvinning, noe som er en målsetning både nasjonalt og på europeisk nivå. Det vil ha en positiv klimaeffekt, og være en viktig del av det grønne skiftet i vår region, daglig leder Runar Jacobsen i Follo Ren.