KOLBOTN: Siden musikerne er pensjonister blir både øvelser og konserter holdt på dagtid, og da blir jo konserttilbudet begrenset til de som ikke er i arbeid. Det viser seg å være et godt tilbud da konsertene er godt besøkt.

Under ledelse av fhv. musikkmajor Kjell Olav Martinsen, selv hornist og i flere år ansatt i Forsvarets Stabsmusikkorps og leder for HM Kongens Gardes Musikkorps, har orkesteret utviklet seg og blitt stadig bedre.

Repertoaret spenner vidt, og det legges vekt på musikk man kjenner og har et forhold til. Ikke bare spilles det, men det fortelles om musikken gjerne ispedd historier, og det gir jo en dobbelt kulturopplevelse!

Styrke bånd

Fra orkesteret har det også sprunget ut andre grupper, slik som blåsegruppe, messingkvintett og ikke minst storband der man har knyttet til seg profesjonelle krefter utover egne rekker. Her kan man notere seg gratiskonsert med messingkvintetten på Eldresenteret i Kolben torsdag 22. september kl. 13. Storbandet har 10-års jubileum og har konsert i Kolben lørdag 19.november kl. 16 med en hyllest til Ella Fitzgerald og Frank Sinatra. Solister her er Majken Christiansen og Ingar Kristiansen.

Follo Seniororkester ønsker dessuten å styrke båndene til kulturskolene i regionen for å få med unge musikktalenter som har lyst til å prøve seg som solist med et stort orkester. Det er sikkert flere der ute som vil benytte sjansen!

Og, for å gi flere mulighet til å oppleve Follo Seniororkester, utvides tilbudet med kveldskonsert i Kolben torsdag 29. september kl. 1

For mer info, sjekk gjerne ut folloseniororkester.no og kolben.no