Det lå bak svikt på flere områder da Follobanen måtte stenge etter bare få dager i drift i desember i fjor. Det viser den interne granskingsrapporten fra Bane Nor, som ble lagt fram mandag.

– Vi har flere forbedringspunkter. Særlig gjelder dette internt samarbeid og kvalitetssikring av våre prosjekter. Rapporten peker på både direkte tekniske feil og organisatoriske forhold. Nå er vi i gang med å få på plass tiltak som skal svare på anbefalingene. Noen har vi satt i gang og andre er i planleggingsfasen, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane Nor.

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann ned på en isolator, noe som endte med å skape varmegang i kabelskjøter.

Vannet fra taket hadde dryppet gjentatte ganger og kortsluttet strømanlegget, før det automatisk koblet seg på igjen. Dette skjedde ifølge rapporten flere ganger, men ble ikke oppdaget de dagene banen var i drift.

Granskingen finner også andre funn som ikke knyttes direkte til stengningen av banen, deriblant tidspress, mangel på ansvarsfordeling, mangel på opplæring og uenighet samt manglende forståelse og samspill mellom de som var ansvarlige for prosjektet og de som skulle drifte banen.

Rapporten er basert på intervjuer med 43 personer fra forskjellige enheter i Bane Nor.

Tidspress

Ifølge undersøkelsesgruppen var åpningsdatoen av Follobanen 11. desember 2022 ansett som å være «udiskutabel», både fordi at det skulle innføres en ny ruteplan for togtrafikken samme dag, men også fordi Bane Nor var bekymret for at nok en utsettelse ville medføre et tillitstap hos myndighetene og passasjerene.

Natten før åpningen pågikk det ifølge rapporten fremdeles sortering av alarmer og falske alarmer, hvorav uklare ansvarsforhold i Bane Nor førte til at ingen tok ansvar for noen av alarmene.

Tiltak

Undersøkelsesgruppen anbefaler Bane Nor å vurdere om det er behov for å sette krav til hvordan kontrollene av arbeidet med kabler skal gjennomføres. De anbefaler også å formalisere kravene til hva som skal testes før åpningen av ny jernbane.

Samtidig kommer undersøkelsesgruppen med flere forslag til hvordan Bane Nor kan bedre samarbeidet internt.