Follobanen sprekker med 5 milliarder – og kan bli utsatt igjen. På toppen av det hele kommer koronakrisen

Flere store utfordringer for Follobaneprosjektet.