SKI: Jernbaneverket hadde på forhånd varslet at de og entreprenøren OHL komer til å bråke lørdag og søndag. De startet 02.00 lørdag, og på morgenkvisten myldret det av gul- og oransjekledde på brofundamenter, samt på og ved toglinjen både ved Ski stasjon og nordover. Fra 14-tiden lørdag druknet spanske, norske og engelske gloser i kompressordur og spunteslag.

Oppgavene denne helgen er å spunte rundt Nordbyveien bro, samt rive det vestre brofundamentet. Videre skal Endsjø bro løftes vekk og brofundamentene både på Endsjø og Roås bro rives. Også i området Ski-morenen, Kapelldammen og Nordbyveien bro blir det utført grunnarbeider, som forankring av spunt, boring og utgraving av spunt.

Full stopp

Bortsett fra arbeiderne, er det lite folk på farten i området rundt Ski stasjon dennne helgen. At det skulle arbeides denne helgen, var planlagt i lang tid. Normalt ville det blitt satt inn buss for tog. På grunn av lokomotivførerstreiken, blir ikke det gjort.

Fortsatt støy

Jernbaneverket fastslår at støyende arbeid fortsetter også utover i november. Dette skal skje:

  • I Ski-morenen og ved Ski stasjon skal de spuntes i tidsrommet 07.00-19.00 på hverdager.
  • I Ski-morenen og ved Nordbyveien bro skal det forankres spunt på hverdager og på lørdager i tidspunktet 07.00 til 19.00.
  • Ved Ski stasjon skal det utføres ulike grunnarbeider på hverdager og kveldstid i tidsrommet 07.00-23.00
  • På dagstrekningen vil knuseverket være i drift fra 07.00 til 19.00 på hverdager.
  • Sprengningsarbeider mellom Roås og Endsjø fortsetter videre utover høsten.

Tidsplanen som nå gjelder tilsier at Nordbyveien bro skal stå ferdig våren 2017. Broen vil få to kjørefelt, to sykkelfelt og fortau på begge sider av veien.