Gå til sidens hovedinnhold

Stopp i vareleveranser har gått utover byggingen av Follobanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere leverandører har stoppet leveransene til det italienske selskapet Condotte, melder fagbladet Byggeindustrien.

Bane Nor bekrefter at det stopper i arbeidet på Follobanen, hvor det italienske selskapet Condotte arbeider med prosjektet i og rundt Oslo Sentralstasjon, skriver Byggeindustrien.

Sommeren 2017 ble det for første gang meldt om økonomiske problemer hos entreprenøren. For en drøy uke siden dro Bane Nor til Italia for et krisemøte.

– Vi har valgt å stoppe opp leveransene inntil videre. Bakgrunnen for det er naturligvis usikkerheten rundt Condotte, men også fordi vi har i underkant av en million kroner utestående. Men vi leverer fortsatt til underentreprenører på prosjektet, sier daglig leder Jon Berle i Haucon til Byggeindustrien.

Fagbladet skriver at flere andre leverandører ikke leverer annet enn det de er blitt forhåndsbetalt for.

Bane Nor bekrefter problemene overfor Byggeindustrien.

– Det er dette vi jobber med å finne løsninger på nå. Vi har ikke full oversikt over hvor stor del av anlegget som ikke er i drift, men vi har fått beskjed om at det pågår langt mindre arbeid nå. Men det pågår fortsatt noe, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Aasmundsen til Byggeindustrien torsdag ettermiddag.

Les også

Reagerer på mulige forsinkelser av Follobanen

 

Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

Prosjektet var det første jernbaneprosjektet som besluttet å bruke tunnelboremaskiner (TBM) i Norge. Tunnelboremaskinene arbeider seg gjennom hard granittisk gneis.

10-15 prosent av tunnelmassen, gjenbrukes i produksjonen av betongelementer. Dette er Norges største betongelementproduksjon.

Samfunnsnyttig gjenbruk av steinmasser og andre masser fra anleggsarbeidet er en målsetting. På Åsland anleggsområde blir tunnelmasser brukt til utjevning og oppbygging av landskapet.

Prosjektet har utviklet en ny miljøindikator, som en del av prosjektets miljøstyringssystem. Målet for miljøarbeidet i Follobanen er 0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 10 år, ingen skader på ikke-frigitte kulturminner eller kulturlag, og ingen avvik fra tillatelser gitt av myndighetene i hele anleggsperioden.

 

Kommentarer til denne saken