SKI: Jernbaneverket går tilbake til opprinnelig tidsskjema for byggingen av de nye jernbanebroen i Ski sentrum. Det betyr at innbyggerne i Ski må leve uten Nordbyveien bro frem til mars.

Årsaken er både vanskelige grunnforhold og at arbeidet foregår nære jernbanesporet. Det betyr at togtrafikken må innstilles iblant.

– Sånn som vi ser det nå, så går det mot våren 2017. Vi har ikke noen konkret dato helt ennå, sier prosjektleder Janette Brask i Jernbaneverket.

– Hvorfor ikke?

– Ulike ting oppstår. Så må man se på hva som har oppstått og hva som kan korrigeres. Nå har vi ikke noen endelig dato. Det får vi bare komme tilbake til. Utfordrende aspekter ved anleggsvirksomheten, som eksempelvis grunnforholdene, har selvsagt vært med i vurderingene tidligere, men det er naturlig at man får ekstra kunnskap når arbeidet er i gang for alvor. Det er også viktig å understreke at Follobaneprosjektet totalt sett er i rute, svarer Brask.

Helomvending

Prosjektet er kontraktsfestet til å vare i 48 uker fra rivingen startet i påsken i år. Allerede før rivingen startet, signaliserte Jernbaneverket at anleggsperioden kunne reduseres fra 48 til 26 uker – nesten en halvering. Nå går etaten tilbake på ønsket sitt. Ved rivingen i mars fortalte Jernbaneverket at broen skulle stå ferdig i løpet av høsten. I juni korrigerte Brask seg til «i løpet av året».

Les om utbyggingene i Ski og hva det medfører for de som bor her:

– Kan man si at dere har undervurdert hvor vanskelig det skulle bli?

– Det vil jeg ikke si. Grunnforholdene må man bare forholde seg til, svarer Brask.

Hun vil ikke gå inn på hva som har vært den største faktoren til utsettelsen.

– Vi var optimistiske og trodde det skulle ta korterte tid.

– Vi går nå inn i en fase der vi setter inn flere ressurser for å bli ferdig, flere maskiner i arbeid og flere folk, sier prosjektdirektør Francisco Soto i OHL (Obrascòn Huarte Lain) i en pressemelding.