SKI: Togstreiken gjør at det kjøres flere titalls færre tog gjennom Ski stasjon. Alle lokaltog er innstilt. Kun godstog og noen regiontog passerer knutepunktet hver dag.

Jernbaneverket har sett sitt snitt til å utføre mer arbeid i den stiller perioden. Spanske Obrascón Huarte Lain S.A. utfører arbeidet med ny Ski stasjon og den nye strekningen som vil gå i dagslys mellom Langhus og Ski.

– Vi er i fortløpende dialog med entreprenøren om hvilke typer arbeid som kan gjøres, skriver kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug i Jernbaneverket i en e-post til Østlandets Blad.

Han nevner på generelt grunnlag arbeid utenfor sporet, som grunnarbeid og sprengning, som arbeid som kan utføres raskere i denne perioden.

Må kutte strømmen

For andre typer arbeid er entreprenøren avhengig av å skru av kjørestrømmen til togene. Omlegging av skinner, strøm og signalkabler krever dette.

– På grunn av at man ikke vet lengden på streiker generelt kan man ikke planlegge store operasjoner, siden det er mye som skal på plass av utstyr og mannskap, skriver Kielland Haug.

Les flere saker om Follobanen:

Arbeidet med jernbanebroen som binder sammen Nordbyveien og Kirkeveien, er ikke av prosjektene som blir fremskyndet. Broen ble revet påsken 2016. Planlagt ferdigstillelse er satt til våren 2017.

Ferdig til påske

Tidligere har Jernbaneverket snakket om både høsten 2016 og innen årsskiftet. Broen vil få to kjørefelt, to sykkelfelt og fortau på begge sider av veien.

– Selv om Jernbaneverket og entreprenøren utnytter denne perioden til mest mulig arbeid, ser vi per i dag ikke grunn til å endre dato for ferdigstillelse av Nordbyveien bro, skriver Kielland Haug.

Fakta: Dette er togstreiken

* 29. september ble meklingen mellom arbeidsgiverne (Spekter) og arbeidstakerne (LO Stat) brutt.

* Uenigheten handler om det skal tariffestes en nasjonal standard for utdanning av norske lokførere.

* Den første uken ble få førere tatt ut i streik. Tog var innstilt, men alle linjer ble kjørt.

* Fra lørdag 8. oktober ble streiken trappet opp kraftig. Samtlige lokførere i Moss og Ski er tatt ut i streik. Samtlige lokaltog på Østfoldbanen er dermed innstilt.

* Ingen av regiontogene stanser mellom Rygge og Oslo S. Dermed står Follo og Moss uten togtilbud.

* Streiken kan avsluttes ved at partene kommer til enighet, eller ved at myndighetene, som den tredje parten i den norske modellen, går inn for tvungen lønnsnemnd. En slik avslutning på arbeidskonflikten kan kun skje hvis det er fare for liv, helse eller personlig sikkerhet.

* Partenes møttes sist tirsdag 18. oktober. De står langt fra hverandre.