SKI: Miljørådgiver Sigrun Tytlandsvik fra Jernbaneverket la ikke fingrene imellom da hun skulle oppsummere hvordan det blir i Ski sentrum når nye Ski stasjon og Follobanen skal bygges.

Allerede nå er det satt opp støymålere en rekke steder for å sjekke lydnivået mens det bygges. Og mer støy vil det bli. Selv om anleggsarbeidet i hovedsak skal skje mellom klokken syv om morgenen og 19 om kvelden.

– Men kvelds- og nattarbeid blir i perioder nødvendig. Det aller mest støyende arbeidet blir i forbindelse med spunting, som det blir masse av, og i forbindelse med sprengning, som er en annen type støy, forklarte miljørådgiveren.

Ski sentrum ligger på ei gryte av blåleire. For å stabilisere løsmassene mens byggearbeidet pågår, blir det satt ned støttekonstruksjoner. Det høres godt når disse bankes ned i bakken.

På vestsiden av Ski stasjon starter spuntingen nå i februar og holder på utover våren og sommeren. På østsiden blir det spunting i 2017 og 2018.

– Det er helt nødvendig å overskride støygrensene for å bygge Ski stasjon og Follobanen. Så det kommer til å bli tøft en periode, slå Tytlandsvik fast.

Nattarbeid

Når det skal stå på som verst, blir både kommunen og de som blir berørte, varslet på forhånd. Ved stående arbeid om natten vil beboerne i nabolaget få tilbud om overnatting på hotell.

Og nattarbeid blir det. Bare fra 26. februar og frem til 30. oktober er det planlagt ti kortere eller lengre stopp i togtrafikken for å kunne jobbe på og langs banen. Det er snakk om åtte helger, hele påsken og sommerstans fra 25. juni til 7. august.

– Jeg har kontor i Jernbaneveien 4. Det blir umulig å jobbe der. Hvilke tiltak settes inn for å redusere støyen? ville en av de mange fremmøte på torsdagens informasjonsmøte om Follobanen vite.

– Det blir mye støy; det kommer til å merkes. Vi kommer til å varsle på forhånd, også når det skal være pauser i spunting, slik at det går an å planlegge når en skal jobbe, svarte Tytlandsvik.

Sikkerhet og sykkel

I tillegg til støy var det mange i salen som var opptatt av sikkerhet. Anleggstrafikken skal holde seg til hovedveiene i Ski og så langt det er mulig unngå småveiene. For å kjøre rundt Ski sentrum, skal trafikken gå ned Vestveien, opp Åsveien og deretter kjøre rundt Ski sentrum over Kjeppestadveien og Løkenveien før den kommer inn på Kirkeveien videre til Langhusveien.

Som mange påpekte: Langs Kjeppestadveien er det ikke fortau for fotgjengere og syklister.

– Her bør Ski kommune ta et initiativ, påpekte flere blant publikum.