Bli abonnent og få tilgang til alt på ØB.no for 99 kroner i åtte uker

SKI: Jernbaneverket skal blant annet spunte, fjerne vegetasjon og pigge fjell i forbindelse med utbyggingen av Follobanen helgen 28. til 30. mai.

Arbeidet medfører dessverre støy for befolkningen i Ski, skriver de i en pressemelding og beklager ulempene som anleggsarbeidet vil medføre.

Strekningen Oslo S-Ski blir da stengt for togtrafikk. NSB tilbyr alternativ transport.

Spunter rundt Nordbyveien bro

Arbeidene starter lørdag 28.mai klokken 02.00 og slutter natt til mandag 30.mai klokken 03.00.

Spunting (stabilisering av grunnen) er planlagt i området rundt Nordbyveien bro/Ski-morenen, mens vegetasjonsryddingen skal foregå i området fra Langhus Hagesenter til Endsjø bro. Pigging av fjell (gravemaskin benyttes for å fjerne fjellmasser) skal utføres ved Langhusveien mellom Roås og Endsjø.

Som en følge av omfanget av arbeidene er det nødvendig å utnytte perioden uten togtrafikk på best mulig måte. Spuntingen er derfor planlagt å foregå på dag, kveld og natt. Nattarbeid er planlagt natt til 28.mai og natt til 29.mai. Søndag 29.mai spuntes det frem til klokken 23.00. Dette medfører periodevis en del støy.

Tilbyr alternativ overnatting

Jernbaneverket beklager ulempene dette medfører og tilbyr alternativ overnatting til naboene nærmest de mest støyende arbeidsoperasjonene.

For de som synes støyen er ubehagelig vil støynivået dempes ved å holde vinduer og dører stengt. Bruk av hørselvern/øreplugger kan også være et godt støydempende tiltak.

Jernbaneverket vil gjerne tilby øreplugger til alle som ønsker det (Det leveres ut i resepsjonen i Holteveien 5).

Også i tiden fremover er det planlagt mye spunting. Naboer og annen befolkning i Ski må dessverre være forberedt på støy fra disse arbeidene.

Nylig gjennomførte entrepenøren OHL sprengingsarbeid ved Langhusveien mellom Roås og Endsjø. Sprengingen markerte starten på arbeidet som gjøres for å bygge tunnelmunningen for Follobanen mot Ski og vil pågå i tiden fremover.

Mer informasjon om dette, samt informasjon om hvordan du kan bli varslet om sprengingen på SMS, finner du i nabovarselet.