Det var ikke uten protester samfunnshuset på Folkvang ble bygget. Huset stod ferdig i 1917, bygget på dugnad under ledelse av byggmester Kr. Brun. Men det er Frogn Selskablige Forening som må tilskrives æren, da de allerede i 1914 arrangerte basarer til inntekt for bygdas nye forsamlingssted.

FROGN: Lensmann Næss var redd for at dette ville føre til mer løssluppenhet blant bygdas befolkning: – På lørdagsfestene vil ungdommen få "fuldstændig fritt spas", mente han.

– De vil komme til å samles hver eneste lørdag for å danse, drikke og spille kort til langt ut på søndag morgen.

Og slik gikk det da til tider for seg, skal vi tro på ryktene. Men så har det da vist seg at Folkvang er noe mer enn bare et sted for fyll og fanteri. Helst siden bygget stod ferdig, så har det blitt arrangert juletrefester der, og 2. juledagsfestene går omtrent for seg på samme måte i dag som for hundre år siden. Vel, den gangen måtte herrene betale inngang, mens damene måtte stille med smørbrød.

Folkvang brukes fortsatt som forsamlingshus for Frogn befolkning. Her er det markeder, juletrefester og brylluper. Om det ble et sted der man får ha "Fullstendig fritt spas", så er vel ikke dagens politi like stor motstander av stedet.

TILBAKE TIL BADEBYEN.NO