Søndag er det igjen tid for tur med Frognmarakas venner.

FROGN: Denne gangen går turen fra Fløyspjeld til Tjuvåsen.

På Tjuvåsen finnes spor etter en gammel bygdeborg, eldre steinalder og en ekte røverhule.

Røverene som holdt til her herjet området for noee hundre år siden, og historiene om røverbanden er skummel, skremmende og fasinerende.

Deres liv og lagnad på Tjuvåsen endte, i følge sagnet, når Lensmann Skoubye, sammen med en avdeling fra Akershus festning og en del av bygdas driftige karer rundt  år1860 tok affære.

Hulen ble sprengt og en av lederene forsøkte å flykte, men druknet i Årungselva. Muligens var det en grei slutt på hans liv, siden to andre fra røverbanden ble tatt med ned til Drøbak og halhugget der. Hodene og hendene ble satt på stake og steile. Rehabilitering ble nok ikke sett på som en mulighet for disse.

Jenta i hulen

I boken ”Lensmennene i Ås og Frogn” står et av sagnene om røverene og røverhula. ”Like ved Nymølla var det en hule som bestemor kalte røverhulen. For lenge siden var det syv røvere der og en gang røvet de en jente fra Digerudkanten i Frogn.

Jenta fikk ikke lov til å gå ut og fikk oppgavene med å lage mat og stelle klær. Hun var hos røverene i syv år og hvert år fikk jenta et barn som i følge et annet sagnet ble slått i hjel etter hvert som de ble født.”

Turens guide er  Torstein Aamodt.

Søndag 29. september klokka 11.00. Parkering ved Fløyspjeld.