Oberst Eriksen var komandant på Oscarsborg når Tyskland forsøkte seg inn Drøbaksundet med krysserne Blücher og Lützow .

FROGN: Egentlig skulle han gått av med pensjon når krysserene kom oppover fjorden. Men hans erfaring var i aprildagene i 1940 uunværlig. Han hadde da vært komandant på Oscarsborg siden 1933, og under hans ledelse, så fikk Oscarsborg en stor plass i vår historie.

Oberst Eriksen er godt synlig i bybildet. Det er satt opp statue av han i Badeparken og ute på Oscarsborg. Ikke mange som får to statuer av seg i samme by.

Pianist Eriksen

Obersten skal ha vært godt likt blant menige og befal. Og hans interesse for musikk, da særlig den amerikanske jazzen, gjorde han enda mer populær ute på Oscarsborg. Det hendte mang en gang at han satte seg ved pianoet og spilte for de som hadde sin tjenestetid på borgen.

Tilbake som sjef

Når Tyskland kapitulerte så stilte Eriksen i fosvarets gallauniform, med gull på drakta og røde render i buksene, og 200 mann fra hjemmestyrkene i ryggen. På torget i Drøbak overtok han komandoen over Oscarborg igjen. Fem år og en måned etter at han hadde senket den tyske stoltheten Blücher. Nå satte han kursen mot borgen igjen og han stilte seg i stram givakt når det ihjelbombede flagget fra aprildagene 1940 kunne symbolisere norsk suverenitet fra toppen av Oscarsborg' flaggstang.

TILBAKE TIL BADEBYEN.NO