Lions Club Ski gjorde stor lykke under en av vinterens store tradisjoner onsdag kveld.