Lage Sirgård Kongsrud (11) fra Ski gleder seg til premieren på Kongens nei. Han spiller prins Harald i 1945.