VESTBY: Linjeleder på filmlinjen ved Follo folkehøgskole, Morgan Davidsen fra Hølen, er i ferd med å legge siste hånd på verket «Fire like».

Lørdag 1. juni vises den på Vestby prestegård, der Prestegårdens venner arrangerer bygdedag.

Kortfilmen er et drama, basert på en historie fra Vestby på 30-tallet. Vi møter den fattige småbrukeren fra Erikstadbygda, som satser gård og grunn i poker for å kunne betale gjeld til storbonden kalt Mørken. Gamblingen foregår i Tveterhytta i skogen mellom Vestby og Ås.
Ifølge Lasse Hovd som spiller selveste storbonden, ble hytta bygd av Mørken som et fristed for fest og spill.

– Her spilte de seg fra gård og grunn. Det skal være derfor det er så mye rar teigblanding i Vestby, sier Hovd.

Stort prosjekt

«Fire like» er laget av lærere og elever på Follo folkehøgskole, i samarbeid med frivillige fra Vestby og noe innleid profesjonell bistand på sminke og scenografi.
Ideen hadde Svein Grønli, lærer på folkehøyskolen. Filmlærer Davidsen har stått for regi, og elevene på filmlinjen har bidratt både foran og bak kamera. Ti lokale karer har vært med som skuespillere og statister.

Filmen er finansiert av Akershus fylkeskommune, som har gitt skolen 70.000 kroner i støtte.

– Dette er den største produksjonen vi har laget her, sier Davidsen, som har vært med å bygge opp filmlinjen siden starten i 2009.

Davidsen og filmlinjen har også hatt ansvar for to andre lokalhistoriske kortfilmer, laget av elever ved Garder skole. Også disse filmene vises på bygdedagen 1. juni.

Knappen og Klokka

«Knappen» forteller historien om en general i Garder, som hadde vært i Tordenskiolds hær. Ryktet fortalte at generalen hadde en magisk lykkebringende knapp. Den sagnomsuste knappen var ettertraktet. Da generalen døde og ble gravlagt under gulvet i Garder kirke, fikk han ikke ligge i fred.

Den andre kortfilmen, «Klokka», forteller om Garders kirkeklokke som ble stjålet på 1880-tallet.

Davidsen håper folkehøyskolen kan lage film av flere lokalhistorier fra Vestby.

– Et mål er å lage flere kortfilmer, som kan settes sammen til en helaftens film. Det ligger et enormt potensial lokalt, både i historier og locations, sier Davidsen.

Det får støtte av Lasse Hovd, alias storbonde MørkenFollo

– Det er flott at filmlinjen griper fatt i lokale historier, sier Hovd.