I Norge har vi Europas laveste selvforsyningsgrad, godt under 40 prosent, og de siste 20 årene har vi mistet to matprodusenter – daglig! Antall gårdsbruk er nær halvert på 20 år, og siden 1990 er antallet redusert fra 100.000 til under 40.000.

Hva slags beredskap er dette? De få bøndene som er igjen, er slitne, blakke og forbanna.

Skal vi håpe at pengene redder oss ved at vi kjøper mat på verdensmarkedet, ut av munnen og hånda på andre folk?
Rødt mener krisepakka denne gangen må gå til sikring av egen matproduksjon og vår evne til å brødfø egen befolkning.

De siste tiårene har vi brukt en svært liten andel av statsbudsjettet på landbruk og matberedskap, langt mindre enn da landet var fattigere på penger.

Men nå lever vi i utrygge tider. Verdens matproduksjon er i krise. Landene rundt oss varsler massiv mobilisering for matsikkerhet. Vi har et moralsk ansvar for å øke vår egen produksjon vi også, på linje med alle andre land.

De som i dag er aktive bønder og matprodusenter må få et økonomisk sikkerhetsnett. De enorme kostnadsøkningene på strøm, gjødsel og diesel må dekkes inn. Støtte til renovering og ombygging av driftsbygninger må gis uten samtidige krav til økt produksjon og økt gjeld.

Inntektsmulighetene i landbruket må økes kraftig, og velferdsordningene må styrkes. Effektivitetskravet i jordbruksforhandlingene må bort, og en effektivitetsgevinst i produksjonen må tilfalle bonden.

Vi trenger flere bønder, ikke færre. Vi trenger også at bonden har tid og råd til å ta vare på jord og dyr, og ikke må løpe fortere for hvert år.

Rødt vil ha sikker selvforsyning av mat, inntekts- og velferdsløft for landbruket, forbedret tollvern og inntektsjevnstilling. Til dette trenger vi friske penger til jordbruksoppgjøret 2022.