For en måned siden ble Østfoldbanen lagt ut på anbud, men vinneren er ikke klar før i 2021. Slik er prosessen fremover

I løpet av 2021 blir det klart hvem som skal kjøre togene på Østfoldbanen og andre østlandsstrekninger i fremtiden.