Gå til sidens hovedinnhold

For høyt, for tett og for trangt

Artikkelen er over 2 år gammel

– Ås er en landkommune med en del statlige institusjoner og er ikke avhengig av å bli by. Ved å bygge som foreslått, vil Ås lett bli en utrivelig soveby til Oslo med påfølgende pendling til Oslo, skriver Anna Solberg i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge Aftenposten for 30. juni var dette den massive kritikken etter det som har skjedd av boligbygging i Oslo siden slutten av nittitallet.

Akkurat denne karakteristikken passer godt på det som er presentert av planer for fortetting av Ås sentrum. Nå vil Ås kommune gå inn for den samme mislykkede boligpolitikk som den landets hovedstad har vært gjennom. Planene for utbygging i deler av Moerveien, Sagaveien og Ekornveien legger opp til det samme. Ås er en landkommune med en del statlige institusjoner og er ikke avhengig av å bli by. Ved å bygge som foreslått, vil Ås lett bli en utrivelig soveby til Oslo med påfølgende pendling til Oslo.

NMBU er snart klar til å ta imot Veterinærene fra Oslo og vil få en del nye arbeidsplasser og studenter med. De skal en også ha boliger til, en felles oppgave for både kommunen og NMBU. La oss satse på at folk som bor i Ås også har sin arbeidsplass her slik at en reduserer transportbehovet med påfølgende pendling til et minimum.

For nå å komme tilbake til overskriften: «For høyt, for tett og for trangt», så er det jo nettopp dette det legges opp til i deler av Ås sentralområde. Skal det være nødvendig for en landkommune så nær Oslo å gjenta denne flausen med så dårlig resultat for dem som skal bo i disse fuglekassene? Går det ikke an å lære litt av andres feil? Hva er det jeg nå sammenligner Ås med? Jo – landets hovedstad!

Det er da vel ikke den Ås skal ha som mal for livet i en landkommune der folk ønsker gode og trivelige boforhold og ikke bli pakket inn i disse fuglekassene som nå er planlagt i Moerveien og Sagaveien , der gammel og verneverdig bebyggelse skal utraderes for å sette opp disse kolossene.

Nå må våre kommunepolitikere komme til sans og samling før det er for sent og la mastodontplanene fare, til beste for både bygda og dem som skal bo her. Vi ønsker at Ås fortsatt skal være ei trivelig bygd der folk ikke behøver å bo slik denne planleggingen legger opp til. Det vil være et fatalt feilgrep som det siden er umulig å gjøre om på.

Det andre og like viktige momentet i denne sammenhengen er mangel på respekt for kulturverdiene som befinner seg i disse områdene og som med noen pennestrøk og anleggsmaskiner skal slettes for alltid. Det burde ikke være nødvendig i ei bygd som Ås med så mye velskolerte folk som burde se og forstå at kulturverdiene nå står i fare. Ta en tur i de over nevnte veier og ta en grundig titt på husene som ligger der. Noen er meget vakre mens andre ikke er fullt så fine. Men de ligger der og har vært en del av denne bygda vi har kjent gjennom mange år. Det vil være en tragedie at de snart skal forsvinne for alltid.

Til sist: La din stemme høre for å hindre at så skjer. Du har en sjanse frem til 15. august da Ås kommunes svarfrist for sentrumsplanene går ut.

Kommentarer til denne saken