Samtidig skal regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging av VTA i ordinære virksomheter (VTA-O), hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis Follo Futura AS i Ås – kan være ansvarlig for oppfølgingen.

Dette vil hjelpe mange flere med nedsatt funksjonsevne, som sterkt ønsker å delta i arbeidslivet, inn i jobb. Høyres mål er at alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det.

Alle arbeidsledige har erfaringer og kompetanse som arbeidslivet og samfunnet trenger, og det er altfor mange med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet. De aller fleste av disse ønsker å ha en jobb å gå til, men de møter ofte en stengt dør og får ingen sjanse. Noen ganger kreves det bare litt tilrettelegging for å åpne døren slik at flere kan skal komme inn i arbeidslivet. Regjeringen Solberg satte derfor i gang «Inkluderingsdugnaden» med mange målrettede og kraftfulle tiltak for å hjelpe dem som står utenfor.

Det finnes mange gode krefter i samfunnet som allerede i dag bidrar godt til å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner. Høyre mener det er bra, og at disse må brukes aktivt. Inkluderingsdugnaden er et av de viktigste sosialpolitiske tiltakene Høyre satte i gang i regjering, fordi vi som samfunn har et ansvar for å tilrettelegge for deltagelse for alle.

Utfordringen i dag er at mange arbeidsgivere ikke våger å gi folk sjansen. Vi vil senke terskelen for å ansette folk med nedsatt funksjonsevne og vi mener vi vil klare det gjennom tettere og varig oppfølging fra eksperter som kjenner arbeidssøkeren, som for eksempel Follo Futura. Det gir også mer trygghet for den ansatte, som med god tilrettelegging og oppfølging vil klare å bli stående i jobb over tid.