Før nyttår parkerte du gratis den første timen – nå koster det 10 kroner fra første minutt og 30 kroner timen

Harmonisering mellom Ski og Oppegård fører som regel til at den som har dyrest avgift blir førende inn i Nordre Follo. Fra 1. januar må besøkende i Kolbotn betale 30 kroner fra første time – på lik linje med bilistene i Ski. Minstepris er 10 kroner.