Gå til sidens hovedinnhold

Fordelen ved avfallssug overgår vel ulempene?

Her er et svar til Lars- Erik Hemsen (H) i et forsøk på å berolige

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ØB 17.08.21 kunne en lese om avfallssug; at «Ulempene ved et slikt prosjekt overgår fordelene».

Jeg kan allerede nå avsløre at vi er en av flere av leverandørene av slike løsninger. Ja, våre røtter strekker seg faktisk tilbake til 1961 og oppfinnelsen av systemet. Den første løsningen ble installert på Sollefteå Sjukhus i Sverige – og den fungerer den dag i dag

Vi skal trå varsomt for ikke å blande oss i politiske prosesser, så vi vil kun holde oss til fakta knyttet til anskaffelse og drift av avfallssug. Dette med bakgrunn i at artikkelen i ØB så tydelig hevdet at stasjonært avfallssug er en vesentlig dyrere løsning enn nedgravde brønner

I en rapport utarbeidet for Ski, laget av Sweco 19.01.2017 – Versjon 2, var det en rekke tallmateriell vedrørende anskaffelse, drift og vedlikehold. Etter at den rapporten ble kjent for oss, ble det gjennomført flere møter både med Sweco og Ski kommune, hvor det er pekt på svakheter både i rapportering, og bestillingsgrunnlag for rapporten

  • Rapporten inneholder ingen LCA (life cycle assessment). Senere analyser har vist at hvis dette tas med i regnestykket, forrykkes bildet for nødvendige investeringer sett over tid. Avfallssug har gjerne en levetid på opptil 100 år for rørnett, og 10 til 30 år for øvrige komponenter. Normal levetid for nedgravde brønner settes ofte fra 5 til 7 år
  • Kostnaden eller investeringen for biler nødvendige for tømming av nedgravde brønner er det eksplisitt opplyst i rapporten at ikke er medtatt i regnestykket. Normalt lever en renovasjonsbil +/- 5 år
  • Kostnader knyttet til arealutnyttelse er heller ikke tatt med i grunnlaget, da dette ifølge Sweco ikke var en del av oppgaven knyttet til rapporten

«Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector», European Commission, Mai 2018 – kan med bakgrunn i studier utført av International Solid Waste Assosiation i 2013 (hvor også Avfall Norge er med), vise til at innsamlingskostnader er vesentlig lavere ved et avfallssug enn ved tradisjonelle løsninger. Estimert til mellom 20 % til 25 % av kostnadene ved tradisjonell håndtering. Waste Management World (2009) viser til at payback tid for et avfallssug normalt nås allerede etter 10–12 år.

Vi registrerer samtidig at flere og flere kommuner kommer til samme konklusjon som rapporten «Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg» 31.05.2018, i regi Avfall Norge, som har følgende anbefalinger:

Nedgravde containere, alle typer: 10–150 boenheter

Mobilt avfallssug: 50–300 boenheter

Stasjonært avfallssug: > 150 boenheter

Med disse anbefalingene virker det for oss som om avfallssug har en svært sterk posisjon der det skal bygges mer enn 150 boenheter.

Vi har driftet tilsvarende og større anlegg i 60 år. Ser man på Bergen sentrum med sine 20.000 påkoblede boenheter har ikke innbyggerne opplevd nedetid siden anleggets start i 2016. Det er etter vår oppfatning svært driftssikkert. Her blir man ikke berørt av streik, dårlig vær eller renovatører som ikke henter avfallet, det forsvinner ved hjelp av avansert automatikk.

Denne debatten burde handle om noe annet, enn å så tvil om anleggets prestasjoner og økonomiske fordeler. Representanten burde etter vår oppfatning heller ta en debatt rundt finansieringsmodellen som har blitt valgt. Ved flere tilsvarende prosjekter er det utbygger som står for store deler av kostnaden fordi de også oppnår store gevinster i arealutnyttelse, og dermed blir ikke abonnentene i kommunen berørt. Jeg kan igjen trekke frem Bergen og BIR hvor man faktisk har landets laveste renovasjonsgebyr og med et av verdens største avfallssuganlegg. Denne unike erfaringen kan også Ski dra nytte av i sitt byutviklingsprosjekt!

Vi stiller gjerne opp for å gi ytterligere informasjon om hva avfallssug kan bidra med i forbindelse med en tettsteds- eller by- utvikling. Samtidig gir vi en åpen invitasjon til alle politikere, kommunale eller statlige, som vil komme på besøk–få påfyll av kompetanse om denne type løsninger–eller vi kan fasilitere en befaring på anlegg hvor en kan møte eiere, drivere, og brukere.

Vel møtt skal dere være!

Kommentarer til denne saken