På den internasjonale jentedagen 11. oktober skrev Heidi Sundkøien, kvinnepolitisk ansvarlig i Nordre Follo Høyre et interessant leserbrev om vold mot kvinner.

Follo Soroptimistklubb er enig i at vold mot kvinner er en utfordring også i Norge. Det er flott at regjeringen har laget en handlingsplan for å forebygge å bekjempe vold i nære relasjoner. Frihet fra vold - regjeringen.no

Nordre Follo kommune arbeider også med en temaplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Vi forstår at den skal behandles politisk i begynnelsen av 2023.

Det er et viktig arbeid, men det er også viktig at planen operasjonaliseres i kommunen vår. Det vil si at ansatte i kommunen og innbyggere i kommunen tilegner seg nok kunnskap om temaet for å være med å gjennomføre aktiviteter i temaplanen og på den måten forebygge og bekjempe vold. Det er dessverre slik at mange av dem som er utsatt for vold prøver å skjule det. Mange ofre føler skam over å være kommet i den situasjonen de er i.

Soroptimistene er opptatt av å forebygge og bekjempe vold.

Follo Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International, og hvert år markerer soroptimistene over hele verden «oransjeperioden»fra 25. november til 10. desember. 25. november er FNs internasjonale dag for å bekjempe vold mot kvinner og etter hvert er det blitt tema i hele perioden frem til 10. desember. 25. november og/eller flere dager markeres med oransje lys eller annet oransje materiale.

Follo Soroptimistklubb har i flere år i samarbeid med Kvinnenettverket i Oppegård (Oppegård og Ski Sanitetsforening, Røde Kors i Oppegård og Frivilligsentralen i Kolben), og ofte med støtte fra kommunen, lyst opp Kulturhuset Kolben og Rådhusteatret i Ski i oransje lys et par dager i perioden for å få oppmerksomhet om temaet. Det tar vi også sikte på å gjøre i år. Vi har fått økonomisk støtte fra Nordre Follo kommune for å markere oransjeperioden.

Vi har i flere år også hatt et møte hvor vi har forsøkt å dele kunnskap om temaet. I fjor stilte vi spørsmålet: Hvorfor er det behov for handlingsplaner mot vold? Det var flere innledere og debattdeltakere med bl.a. ordfører Hanne Opdan og flere fagpersoner.

https://follo.soroptimistnorway.no/hva-skjer/aktuelt/aapent-moete-23-november-2021-i-kolben-vold-i-naere-relasjoner/

Kom på møtet 29. november – Lær og kjenn de tidlige tegnene på vold

I år skal vi ha et arrangement i Kolben tirsdag 29. november kl. 19. Leder for Krise- og incestsenteret i Follo, Anne Odenmarck, skal holde foredrag om: Vold i nære relasjoner – kjenner du tegnene? I tillegg skal en representant fra Norske Kvinner Sanitetsforening fortelle om prosjektet Trygge kvinner - forebygging av vold i nære relasjoner - Stiftelsen Dam.

I hele Europa har Soroptimistene fokus på hvordan vi skal kunne se de tidlige tegnene på vold slik at vi kan prøve å hjelpe ofrene så tidlig som mulig.

Vi vil invitere ledere i ulike foreninger og lag til møtet 29. november slik at de skal kunne bygge best mulig kompetanse for å kjenne de tidlige signalene på vold og vite hvem en kan kontakte for å hjelpe utsatte personer.

Styret i Follo Soroptimistklubb - Oktober 2022.