Foreldre fortvilet over situasjonen som oppsto etter at skolebuss havnet på tvers i Kråkstad: – Det er veldig bekymringsfullt at skolen ikke har bedre kontroll

FAU-leder Anders Graven savner bedre rutiner etter at barna ble sluppet av bussen som havnet på tvers. – Som FAU-leder er jeg ikke glad for at man ikke har gode nok rutiner. Dette vil vi følge opp i ettertid, sier han. Rektor sier at de i etterkant vil se på om de må ha andre rutiner for kontroll av hvem som tar buss til enhver tid.