Foreldre fra Nordre Follo ble ikke hørt av Høyesterett

Follo tingrett avsa dom om at mor skulle ikke ha omsorg for eller samvær med datteren, far skulle ikke samvær. Begge anket avgjørelsen inn til lagmannsretten, som avslo å behandle ankene. Nå har Høyesterett stadfestet lagmannsrettens beslutning.