Gå til sidens hovedinnhold

Foreldre reagerer kraftig på kuttforslagene til barnehagene: – Kan ikke lenger kalle seg «Norges beste oppvekstkommune»

Da Vibeke Mohn Herberg og Siv Westin fikk vite om de foreslåtte kuttene i barnehagene i Nordre Follo kommune, reagerte de spontant. Nå har de fått med seg 33 barnehager i kommunen i et opprop til politikerne hvor de peker på allerede store utfordringer i barnehagene.

For abonnenter

NORDRE FOLLO: Nordre Follo kommune skal spare 190 millioner kroner neste år. Alle virksomheter i kommunen blir rammet.

Det er allerede klart at 36 sykehjemsplasser skal kuttes, og 45 ansatte står i fare for å miste jobbene sine.

Barnehagene i kommunen skal spare 22 millioner kroner. Dette mener foreldre i de kommunale barnehagene vil ramme barna i en av de mest sårbare periodene i livet, og det rammer de sårbare barna mest. De ber nå politikerne om å finne andre løsninger.

Sjokkerte foreldre

Siv Westin er SU-leder i Haukeliveien barnehage på Myrvoll. Sammen med SU-representant Vibeke Mohn Herberg fikk de for kort tid siden informasjon av barnehageleder om hvordan de foreslåtte kuttene vil ramme barnehagen. De to forsto raskt at her kunne det lønne seg å være flere med å komme med et opprop til politikerne.

– Jeg sendte en henvendelse til alle SU-ene i de kommunale barnehagene dagen etter vårt møte. I løpet av et par dager hadde alle svart. Nå er vi 33 barnehager som står bak oppropet, forteller Vibeke Mohn Herberg.

Overrasket

Mohn Herberg forteller at hun ble veldig overrasket da hun oppdaget hvor dårlig stilt det er i barnehagene i Nordre Follo.

– Nordre Follo har et veldig stort faglig etterslep. Før korona, slet barnehagene allerede med bemanningen. Og så foreslås det å kutte i vikarbruken. Dette er som å ha et hus med hull i taket, og ikke sette av penger til å tette det, sier hun og rister på hodet.

De oppdaget også at mange av barnehagene allerede har en svært dårlig pedagogdekning, med kun 28,8 prosent av barnehagene innenfor den lovpålagte pedagognormen i 2019 (mot 64 prosent på landsbasis, jf. barnehagefakta.no). En av ti barnehager har ikke tilstrekkelig pedagogdekning og driver ulovlig idet de ikke har dispensasjon for manglende pedagoger. UNICEFs kommuneanalyse plasserer Nordre Follo som en av de 20 dårligste kommunene i landet på pedagogdekning.

– Vi mener det er åpenbart at pedagogdekningen vil synke ytterligere med kutt i midler til drift og bemanning, sier Siv Westin.


En syk pedagog = ingen pedagog

Frederik Martinsen Soltveit sitter i SU i Vestråt barnehage i Ski. Han forteller om pedagoger som blir syke, og som ikke blir erstattet av pedagoger.

– Disse vikarene er billigere enn pedagoger. Ikke det at vikarene ikke gjør en god jobb, men de har ikke den utdannelsen som det er behov for, sier han.

Les også

Kommunalsjefen mener kommunen fremdeles skal være Norges beste oppvekstkommune til tross for 35 millioner kroner i kutt

De har også fått vite at det ikke føres avviksmeldinger når det er fravær av pedagoger. Dermed har ikke kommunen en oversikt over når det ikke er nok pedagoger på jobb.

– De ansatte strekker seg ekstremt langt for å gjøre en god jobb. Men det er ikke enkelt når det ikke er nok folk på jobb, sier Mohn Herberg.

«Norges beste»

De mener Nordre Follo bare kan glemme å kalle seg «Norges beste oppvekstkommune» med de kuttene som er foreslått.

– Kommunen kan like gjerne bruke «Tilstrekkelig oppvekstkommune» hvis disse kuttene går igjennom, sier Vibeke Mohn Herberg syrlig.

At politikerne er enig i at kommunen skal være best på oppvekst, vil ikke bli mulig med de kuttene som er foreslått, mener SU-representantene.

– Alle er enig om at barn er viktig, da må en ha en lengre strategi. Ikke en kort en, sier Henrik Larsen SU-leder i Dynamitten barnehage i Ski.

Les også

Rådmannen vil kutte 190 millioner kroner og legge ned 36 sykehjemsplasser

Taper

På kort tid har de også oppdaget at Nordre Follo mister pedagoger som ønsker å jobbe i barnehager til andre kommuner.

– Nordre Follo taper kampen om de gode pedagogene, blant annet fordi nærliggende kommuner har vesentlig høyere gjennomsnittslønn. Flere andre kommuner bruker økonomiske virkemidler for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. Lønn, stipender og betaling av studielån er eksempler på virkemidler som kan bedre rekruttering. Her må kommunen gjøre noe. Barnehagene kan ikke leve på dispensasjoner i all fremtid, sier Mohn Herberg.

Les også

45 ansatte i kommunen kan bli sagt opp: – Vi er svært, svært bekymret for dem som er på jobb i Nordre Follo kommune

Håper på politikerne

Frem til kommunestyremøtet 17. desember vil de jobbe med politikerne for å finne en annen løsning enn å kutte i barnehagene.

– Vi møter daglig ansatte som gjør en fantastisk jobb for våre barn. De fortjener også rammer som gjør det mulig å gjøre en god jobb og gå hjem fra jobb med god samvittighet. De setter barna våre først. Det bør kommunestyret gjøre også, sier de.

– Reduserte mål

Rådmann Jane Short Aurlien innrømmer i sitt forslag at kuttene vil blant annet medføre reduserte muligheter til å sette inn blant annet vikarer og å nå de nasjonale og kommunale målene.

– Tiltaket gir reduserte rammer til barnehagene, fagadministrasjonen og støttetjenestene innenfor tjenesteområdet. Tiltaket gir reduserte rammer til ordinær drift og det gir reduserte muligheter til å sette inn vikar og gjennomføre kompetanseheving for ansatte. Tiltaket kan gi utfordringer når det kommer til å holde tak i planlagt utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og kommunale mål og strategier, skriver hun i Strategi- og handlingsplanen.

Hun skriver videre at kuttene også vil gå utover bemanningsnormen og pedagognormen som politikerne vedtok i 2019. Kuttene vil gi noe mindre fleksibilitet knyttet til bemanning og vikar, og redusert mulighet til å øke opp kapasiteten gjennom året og ta inn flere barn, ved supplerende opptak utenom hovedopptaket.

Kommentarer til denne saken