Foreldrene reagerer forskjellig på informasjon om at en av vikarene ved skolen i Nordre Follo er tatt for å være i besittelse av materiale som seksualiserer barn

17. februar informerte Nordre Follo kommune om at en vikar ved to skoler i Nordre Follo kommune er tatt for å være i besittelse av materiale som seksualiserer barn. En informasjon foreldre reagerte ulikt på, ifølge FAU-leder ved en av skolene.