Foreslår togparkering i fjellhall på Holstad

Ås MDG ønsker at nytt hensettingsanlegg for tog legges i en fjellhall på Holstad.