SKI: Trangt, forfallent og dårlig vedlikeholdt.
Follo barne- og ungdomsskole, bygget i forskjellige faser mellom 1969–85 for elever med store, sammensatte lærevansker, mangler grupperom, spesialrom, møterom, arbeids- og lagerrom. Skolen forfaller bygningsmessig.

Rektor Unni Hansen berømmer personalet som stadig finner midlertidige løsninger i en krevende skolehverdag

– Kritisk å få gjort noe

Særlig gymbygget med garderobe- og dusjanlegg er ille.

– Da vi dro ut en stikkontakt i gymsalen i januar fjor, rant det ut vann! To tredjedeler av taket måtte skiftes etter lekkasjen.

Kommunalsjef Kjell- Arne Ekeberg tar nå fatt i problemet og fremmer felles sak for de syv Follo-kommunene som eier spesialskolen. Utvalg for oppvekst og kultur i Ski har saken oppe i møtet onsdag.

– Det anses som kritisk å få gjort noe med dette bygget snarest mulig, skriver Ekeberg.

Kommunalsjefen foreslår å forprosjektere rehabilitering av gymbygg, rehabilitere og bygge om administrasjonsbygget og undervisnings- og møterom i nytt, pluss påbygg til gymbygget i 2015. Prislappen for forprosjektet er en million kroner.

Totalt vil det koste 31 millioner kroner å istandsette Follo barne- og ungdomsskole. Ekeberg foreslår at det skjer i 2016–2017. Ski kommune er ansvarshaver og byggherre, og fremmer ny sak når forprosjektet er gjennomført. Kostnadene fordeles på Follo-kommunene etter eierandel.

TRANGT: Det er trangt i arbeidsrommet, flere lærere må dele arbeidspult, sier rektor Uni Hansen. Skolen har bare et møterom.

Les også: Manglet rømningsvei - brannvesenet stengte «Rødbygningen» på Åsgård skole

Skolen

I skolens undervisningsbygg er klasserommene malt. Det er lagt nye gulvbelegg og vinduer er skiftet, forteller rektor.
Men det er ikke isolert mellom klasserommene.

– Høy lyd fra musikkrommet er sjenerende, spesielt for elever som trenger å være i små grupper og rolige omgivelser, forteller rektor Hansen.
På grunn av plassmangel har skolen også tatt i bruk et undervisningsbygg til lagerrom.

I administrasjonsbygget er det gamle, lite hygieniske teppegulv. Skolens personale på 52 sitter trangt i gamle møbler i personalrommet.
Lærernes arbeidsrom er under enhver kritikk.

Med for få plasser, må de som ikke går i full stilling dele arbeidspult.

Les også: Frp vil ha tilbake vaktmesteren på skolene i Ås

Råteskader

Rektor viser ØB gymsalen med mørk og trist furupanel. Jentenes gymgarderobe er kald om vinteren. Den ligger rett innenfor utgangsdøren. I dusjen har gulvet ruglet overflate og er vanskelig å holde rent.

Utvendig panel i gymbygget har råteskader. Inngangsdører er ikke mulig å tilpasse dagens krav til fremkommelighet for rullestolbrukere og kravet til universell utforming.

– Barn i rullestol er helt avhengig av voksnes hjelp for å komme seg inn og ut av bygget, sier rektor.