ÅS: Det er fjerde året at studentene i Ås trommer sammen til energiseminar. Arrangementet er stadig i vekst og endring.
 

– De som startet det, hadde som intensjon å samle energiinteresserte studenter fra hele landet. Målet er å skape blest rundt hva som er fremtidens energikilder og å vise at det er attraktivt å jobbe innen alternativ energi, sier Rebekka Krystad som jobber frivillig for energiseminaret.
 

– Vi ønsker å styre unna dommedagsprofetiene og heller løfte frem mulighetene, poengterer Helle Myrthel Kvalvik, som er med i styret for første gang. Hun understreker at de er politisk nøytrale og fremhever ikke den ene energikilden fremfor den andre.
 

Alt fra solenergi og vindkraft, via bølgekraft og bioenergi står på dagsorden denne helgen.

Her kan du lese mer om energiseminaret
 

Nyeste nye

Arrangørene selv gleder seg til å bli inspirert av foredragsholderne, som alle er kapasiteter på sine områder.
 

– Vi får høre om de aller nyeste ideene som kan settes ut i livet. Dette er sånt vi ikke lærer om på skolen. Utviklingen går jo så raskt at skolebøkene fort blir utdatert. Seminaret er et bra supplement til studiene, mener Rebekka.
 

Åpningsforedraget er det Marius Holm som står for. Han er daglig leder i Zero og tidligere nestleder i Bellona. Videre har Anne Jortveit fra Statoil kalt sitt foredrag «Fra Statoil til Statsun». Her er det også lagt opp til debatt. Fra programmet nevner studentene også blant andre Signe Nybø som snakker om «Green versus green».
 

- Det dreier seg for eksempel om hvordan vi kan innføre vindmøller uten å ødelegge naturen omkring.
 

I fjor deltok omtrent 200 på energiseminaret. De håper på enda flere i år. Det blir innlosjering hos studenter for dem som kommer langveisfra. Fredag kveld er det lagt opp til tre retters middag, og det blir sosial tilstelning både fredag og lørdag.
 

– Målet er jo også å knytte kontakter og å inspirere hverandre, sier Helle.

Påmeldingsfrist er 19. februar.