Forskere spår at mange strender i Norge kan bli betraktelig mindre fram mot århundreskiftet. Noen kan bli helt borte.

– Basert på det utslippet vi har av klimagasser, forventer vi en økning i havnivået på 80 centimeter til opp mot en meter på global basis de neste 100 årene, sier forsker Halfdan Kierulf ved geodisidivisjonen Halfdan Kierulf i Kartverket til NRK.

Disse prognosene tar imidlertid ikke høyde for om de store ismassene på Grønland og i Antarktis skulle kollapse.

– Hvis de skulle kollapse, snakker vi om vesentlig høyere tall, kanskje opp til mange meter, sier Kierulf.

I Norge vil havnivåstigningen ramme strender på Vestlandet og i Lofoten hardest. Strendene på Østlandet er godt stilt på grunn av høy landhevning innerst i Oslofjorden.

– Rundt norskekysten forventer vi at havnivået vil stige med rundt 80 centimeter i de ytterste områdene, som Lofoten. Og minkende til 50 centimeter i områder som Narvik og Mo i Rana, hvor man har større landheving.

(©NTB)