Forskjellen i inntekt mellom den som tjente mest og minst var 2.632.774 kroner - dette tjener kommunestyrepolitikerne i Nordre Follo

Skattetallene er klare, og vi har sjekket inntekt, formue og ikke minst hvor mye våre folkevalgte i den nye storkommunen bidrar med til fellesskapet i skatt.