I spørreundersøkelsen er 160 ambulansearbeidere i Østfold spurt, skriver Fredriksstad Blad.

– Det finnes flere eksempler på at folk er mer opptatt av å filme enn å hjelpe til. Vi opplever også at de står i veien og gjør det vanskelig for oss å jobbe i fred, sier tillitsvalgt Marius Bjørndalen i Fagforbundet for ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold.

Ambulansearbeiderne sier de ofte blir forstyrret av tilskuere som filmer og tar bilder, mens ambulansearbeiderne forsøker å gjøre jobben sin.

– 55 prosent opplever at de blir filmet eller avlyttet mens de er på jobb. Tar vi med en venn av den som er skadd i ambulansen, er det ikke sjelden at vi må gripe inn for å hindre at bilder spres på sosiale medier. Jeg er forundret over hva som skjer i hodet på folk, sier Bjørndalen til Aftenposten.

Bjørndalen mener terskelen for å dele på sosiale medier stadig blir lavere, proporsjonalt med at behovet for oppmerksomheten øker.

– Respekten for personvernet er i ferd med å viskes ut, sier han.