Forum for natur og friluftsliv legger ned driften i Vestby - uenighet med kommunen og FNF sentralt er grunnen

– Vi går nå til det skritt å nedlegge FNF I Vestby, sier forumets mangeårige leder, Nils Thorsen. Han legger ikke skjul på at han mener at kommunen har et klart forbedringspotensiale når det gjelder å tilrettelegge for frivillighet.