MOSS/LANGHUS:– Det har vært litt av et år, sier Myhre, trekker fram etableringen av Verdensbankens havfond ProBlue, som den største seieren for havet i 2018.

– Jeg og noen av mine kollegaer i WWF Verdens naturfond har jobbet mye for å få Norge til å ta på seg en lederrolle i arbeidet med å etablere fondet. Livet i havet trenger nemlig en redningsaksjon, noe det får hvis vi får dette fondet til å levere konkrete miljøresultater, sier Myhre til Moss Avis.

I verdens største miljøorganisasjon, WWF, veksler han mellom å jobbe med nasjonale og internasjonale miljøspørsmål. Hvis han ikke dykker etter hai på Vestlandet eller søppel i Oslofjorden, da.

Myhre flyttet fra Moss til Bergen da han skulle studere. Nå bor han på Langhus med samboeren og to barn, men er stadig på besøk hos foreldrene, søsteren og mange av vennene i Moss. Familien på Langhus har derimot den aller største prioriteten i en stadig mer hektisk jobbhverdag.

– Hva er den største trusselen for havet i dag?

– Den aller største trusselen for havet og dermed også planeten vår, er temperaturøkningen i havet og havforsuringen som begge skyldes utslipp av menneskeskapte klimagasser.

Myhre legger til at det haster å løse alle de store utfordringene havet opplever. Hvis ikke vi legger om forbruket vårt og halverer utslippene våre hvert tiår fremover, vil for eksempel ingen av verdens tropiske korallrev overleve inn i fremtiden. Havet blir da rett og slett for varmt og for surt.

– Hva synes du leserne av Moss Avis kan gjøre for å bidra for å redde havet?

– Det er ganske mange enkle ting hver og en kan gjøre for å være mer miljøvennlig. Ikke kast kontaktlinser og q-tips i do. Kutt ned på flyreiser. Dra heller på kortreiste ferier. Gjerne med tog. Spis mindre rødt kjøtt og ha gjerne minst en vegetarmiddag i uken. Ta med deg plastsøppel om du ser det i naturen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier Myhre som ikke tror 2019 vil bli mindre travel enn 2018. Snarere tvert imot.

– 2019 blir vanvittig. Dette blir uten tvil havets år. Og det er store ting som skjer i Norge. Oslo blir et utstillingsvindu mot verden som miljøhovedstad i 2019. Målet er også å gjøre den til den første plastsøppelfrie byen i verden. I oktober skal også Oslo arrangere verdens største ikke-statlig-styrte havkonferanse, Our Ocean, forteller Myhre.

Fakta Fredrik Myhre

  • Seniorrådgiver innenfor fiskeri- og havmiljø ved WWF.
  • Grunnlegger av organisasjonen Hjelp Havets Haier.
  • Fredrik Myhre og hans kollegaer i WWF ble i 2018 nominert til nordisk råds miljøpris.
  • Var også med i NRK-suksessen Planet Plast med Line Elvsåhagen i 2018 som for alvor satte den marine forurensingen på kartet.