Gå til sidens hovedinnhold

Fremskrittspartiet er utradert i Oppegård

Artikkelen er over 4 år gammel

Ole Joveng, Geir Amundsen og Sigurd Brynildsen er fratatt medlemskapet i Fremskrittspartiet. Heretter stiller de som uavhengige i politiske fora i Oppegård.

OPPEGÅRD: Ole Joveng sier til ØB at utmeldelsene dreier seg om en konflikt rundt nominasjonsprosessen i Oppegård Fremskrittsparti foran neste stortingsvalg.

– På Oppegård FrPs generalforsamling og medlemsmøte, ledet av tidligere leder Jarle Ørnebo, ble Knut Knutsen valgt som Oppegårds eneste kandidat i nominasjonen. Parallelt hadde Ørnebo allerede startet prosessen med seg selv. Lokallaget fikk beskjed om at det var for sent, siden fristen hadde gått ut, skisserer Joveng og fremholder:

– Hvorfor ha et medlemsmøte og generalforsamling etter at fristen er ute, kan en jo undres over, når nominasjonsvalg var et av de sentrale punktene for dette møtet.

Konflikten endte med at seks personer fra Oppegård Frp sendte et notat til styret i Akershus Frp.

– Her gjorde vi det blant annet klart at det ville bli svært krevende for oss å drive valgkamp for en kandidat vi ikke selv har nominert, forteller Joveng.

Fratatt medlemskap

Fra fylkesstyrets side ble notatet besvart med en skriftlig advarsel. Den lyder som følger:

– Du mottar denne mailen på bakgrunn av din signatur på nevnte notat, og gis med dette en skriftlig advarsel og frist på ti dager fra brevdato å gi skriftlig tilbakemelding på at du, Ole Joveng, stiller opp i kommende valgkamp og skal arbeide for å fremme Fremskrittspartiets interesser i Oppegård. Om ikke slik tilbakemelding gis vil du bli fratatt ditt medlemskap i Fremskrittspartiet med begrunnelse i motarbeidelse av partiets interesse. Likelydende brev sendes alle i Oppegård FrP som har skrevet under.

Ole Joveng svarte:

– Jeg står ved min underskrift på notatet og dens innhold. Er da innforstått med at jeg blir fratatt mitt medlemskap i Fremskrittspartiet. Tar kontakt med formannskapssekretær for å melde meg uavhengig i kommunestyret og Utvalg for miljø og plan, som jeg vil sitte i frem til sommeren 2020.

Han opplyser til ØB at det samme har skjedd med Amundsen og Brynildsen. Amundsen og Joveng er faste representanter i kommunestyret, mens Brynildsen er vara. De øvrige tre som hadde signert, ble ikke meldt ut.

– Men Knutsen har trukket seg som leder av Oppegård FrP. Fremskrittspartiet i Oppegård ligger nå i grus, sier Joveng.

Amundsen har for øvrig tidligere sittet i kommunestyret for Høyre, før han meldte seg uavhengig, inntil han ved sist valg ble stemt inn for Fremskrittspartiet.

– Har fulgt våre vedtekter

Ingar Eikbråten, rådgiver i Akershus Fremskrittsparti, sier til ØB at dette er en stor og lei sak som han ikke vil gå inn på, men som har pågått over lang tid.

– Vi har fulgt våre vedtekter, og de utmeldte har hatt muligheten til å spille på lag, sier han.

– Er det et problem for FrP at partiet nå ligger i grus i Oppegård?

– Nei da. Det er bare trist og leit, men vi vil nå beramme et ekstraordinært lokallagsårsmøte for å få på plass et nytt styre.

– At det blir slik støy i organisasjonen tjener vel ikke partiet?

– Nei, vi skulle selvsagt vært dette foruten, men det handler om å følge vedtekter og prosesser. Da ble det sånn, svarer Eikbråten.

Ørnebo tilbakeviser

Jarle Ørnebo kjenner seg ikke igjen i Jovengs fremstilling av nominasjonsprosessen.

– Jeg var lokallagsleder på den tiden, og oppfordret alle til å komme med innspill og å stille på møter. Det skjedde ikke, sier han.

Ørnebo står nå på 17. plass på Akershus-listen til Stortinget.

– Jeg er altså listefyll, og forstår ikke at mitt kandidatur skulle vært til hinder for å drive valgkamp for FrP, sier Ørnebo.

Ørnebo har i tidligere perioder vært gruppeleder for Frp i Oppegård kommunestyre.

– Hva tenker du om at partiet nå er helt ute av kommunepolitikken i Oppegård?

– Det er veldig trist for alle dem som har stemt på partiet, kommenterer han.

Samarbeidsavtalen består

Ordfører Thomas Sjøvold sier at alle de tre utmeldte har opptrådt veldig ryddig overfor samarbeidspartiene Høyre og Krf.

Etter valget i 2015 inngitt Høyre og Krf både en politisk samarbeidsavtale og en valgteknisk avtale, i tillegg til at Høyre og Frp inngikk en valgteknisk avtale. Dermed fikk borgerlig side 17 av 31 representanter i kommunestyret. I Utvalg for Miljø og plan var det Frp som sørget for borgerlig flertall, ved at Ole Joveng er valgt inn der.

- De tre tidligere Frp-representantene har informert oss i forkant av utmeldelsen og gjort det klart at de fortsatt skal forholde seg til avtalen. Dessuten at de vil fremstå som en gruppe som vi kan forholde oss til. Dermed betrakter jeg dette som en parti-intern sak for Fremskrittspartiet, uttaler Thomas Sjøvold.

Kommentarer til denne saken