Det er med ydmykhet og tillit vi aksepterer valgresultatene i Nordre Follo. Vi ønsker å gratulere Høyre og resten av høyresiden med seieren.

Selv om det ikke er oss i Nordre Follo Arbeiderparti som tar ledelsen denne gang, lover vi å komme enda sterkere tilbake. Vi vil fortsette å kjempe for rettferdighet, sosial likhet og en bærekraftig framtid i den kommende kommunestyreperioden.

Vi i Arbeiderpartiet er forpliktet til å arbeide for alle, og ikke bare for de få. I en tid der økonomiske og sosiale forskjeller vokser, forblir vår forpliktelse urokkelig: å jobbe for et samfunn der alle skal ha like muligheter til å delta og bli en del av et inkluderende fellesskap. Vi skal fortsette å kjempe mot sosial ulikhet og urettferdighet, og fremme politikk som gir hver enkelt innbygger i Nordre Follo mulighet til å realisere sitt fulle potensial.

Vi anerkjenner at Høyre har fått mandat til å lede, men alle partiene i kommunestyret har et ansvar for at de som støttet oss blir hørt og representert.

Vi skal være en sterk og tydelig opposisjon, som vil utfordre, stille spørsmål og kreve ansvarlighet. Vi skal forsøke så langt det står i vår makt å forsøke fra vår rolle i opposisjon å få til beslutninger til det beste for innbyggerne i Nordre Follo selv om vi ofte vil være i mindretall når det nå kommer et blåblått styre.

Vi lover å fortsette å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem i den kommende kommunestyreperioden. Vi skal stå opp for vårt miljø og vår planet, og fremme bærekraftige løsninger for å sikre at vi etterlater oss en verden som er trygg og sunn for fremtidige generasjoner.

Vi er stolt av at vi på vår vakt har fått knesatt et prinsipp om arealnøytralitet i Nordre Follo og at vi av andre aktører blir sett på som en av de flinkeste kommunene i klassen. Det handler om politisk vilje og prioriteringer.

Vi vil takke alle som har støttet oss i denne valgkampen. Vi er stolte over det vi har oppnådd, og vi er inspirert til å jobbe enda hardere for de idealene vi tror på.

Selv om vi ikke vant denne gang, er vi ikke slått. Vi er Arbeiderpartiet.

Vi står sterke. Og vi kommer tilbake. Vi ser frem til den kommende kommunestyreperioden med entusiasme og besluttsomhet. Vi skal fortsette å kjempe for rettferdighet, likhet og bærekraft, og gjøre vårt beste for å sikre at Nordre Follo er et sted hvor alle kan trives og blomstre.

Gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje og ordfører Hanne Opdan, Nordre Follo Arbeiderparti, Nordre Follo